Pokyny pořadatele - Obchodní podmínky

PRAVIDLA se vztahují na obě scény Sedmihorského léta
Sedmihorky u Turnova + zahrada Penzionu Recall Troskovice

 

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s následujícími pravidly a zároveň se zavazuje, že se bude chovat dle návštěvního řádu festivalu: http://www.sedmihorskeleto.cz/navstevni-rad . V opačném případě při porušení některého z pravidel bude divák bez nároku na náhradu vyveden z areálu.

ZAKÁZÁNO JE: FOTO/VIDEO, VNÁŠENÍ DEŠTNÍKŮ (POVOLENY JSOU POUZE PLÁŠTĚNKY), VNÁŠENÍ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ, ZÁPALNÝCH PŘEDMĚTŮ, HOŘLAVIN APOD. (CELÝ VÝČET - VIZ NÍŽE)

Akce se konají za každého počasí - upozorňujeme diváky, že tuto skutečnost berou na vědomí zakoupením vstupenky. Zároveň
je vhodné se vzhledem k počasí vybavit teplým oblečením, dekou, plášťěnkou dle vlastního uvážení. Hlediště je částečně zastřešeno. Většina akcí je na sezení, pokud jde o akci na stání, je to u ní výslovně napsáno.
 


FOTO - VIDEO - AUDIO
NA VŠECH AKCÍCH SEDMIHORSKÉHO LÉTA JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO POŘIZOVAT AUDIO, VIDEO NEBO FOTO ZÁZNAM!!! V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ BUDE DIVÁK VYVEDEN Z AREÁLU BEZ NÁROKU NA NÁHRADU! Pokud pořízení záznamů bude vést ke zrušení akce či penalizaci pořadatele, bude na divákovi požadována celková částka za akci včetně dalších nákladů s tím spojených.

V RÁMCI AKCÍ SEDMIHORSKÉHO LÉTA JSOU POŘIZOVÁNY FOTOGRAFICKÉ A VIDEO ZÁZNAMY PRO POTŘEBY DOKUMENTAČNÍ A PROPAGAČNÍ. ZÁKAZNÍK KOUPÍ VSTUPENKY SOUHLASÍ S TÍM, ŽE MŮŽE BÝT VYFOTOGRAFOVÁN A FOTOGRAFIE MOHOU BÝT POUŽITY A TO BEZ NÁROKU NA JAKOUKOLIV NÁHRADU.

OTEVŘENÍ BRAN

Brány festivalu budou otevřeny vždy cca 1,5 hod před samotným začátkem akce. (Upozorňujeme, že tato doba se vzhledem k přípravám může změnit - prodloužit i zkrátit)
NENÍ MOŽNÉ POUŠTĚT DIVÁKY z jakéhokoliv důvodu PŘED OTEVŘENÍM BRAN DO AREÁLU - týká se také restaurace Motelu Even!!!!

JE ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT DO AREÁLU DŘÍV NEŽ DOJDE K OFICIÁLNÍMU OTEVŘENÍ BRAN - REZERVACE MÍST NEBUDOU AKCEPTOVÁNY A BUDOU ODSTRANĚNY!!!! 


VSTUPENKY

Při objednání vstupenek přes webové stránky Sedmihorského léta ( vstupenky) a zvolenou úhradu bankovním účtem,
jsou vstupenky rezervovány po dobu dvou pracovních dnů (48 hodin) od data objednání. Aby toto mohlo být splněno a rezervace nepropadla, je nutné uhradit vstupenky ihned po obdržení e-mailového potvrzení a pokynů k platbě. V případě neuhrazení částky do této doby, se rezervace ruší a vstupenky jsou vráceny zpět do prodeje.

V PŘÍPADĚ KOUPĚ VSTUPENEK PŘES BĚŽNÝ ÚČET VÁM BUDE E-MAILEM PO UHRAZENÍ ZASLÁN POČET VSTUPENEK DLE OBJEDNÁVKY. TYTO VSTUPENKY MUSÍ BÝT VYTIŠTĚNY A PŘEDLOŽENY U VSTUPU. CHRAŇTE SVOU VSTUPENKU PŘED TŘETÍ OSOBOU. DO AREÁLU BUDE VPUŠTĚNA POUZE PRVNÍ VSTUPENKA, JEJÍ DUPLICITA NEBUDE AKCEPTOVÁNA!!!!

Zakoupené vstupenky (přes jakýkoliv portál či prodejní místo) se nevrací, ani nijak nevyměňují.
V případě nutnosti manipulace se vstupenkami (tj. další účetní případy, ODD, apod z důvodů žádosti ze strany zákazníka) je účtováno 300,- jako manipulační a účetní poplatek.


Vstupenky jsou prodávány v pořadí uplatněných objednávek do naplnění kapacity hlediště.
Před zahájením předprodeje a samotné akce mohou být provedeny rezervace míst pro čestné hosty, reklamní partnery a sponzory.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program, místo konání a datum jednotlivých akcí festivalu.


DĚTSKÉ VSTUPENKY
 

Děti do 140 cm vstupné 140,- Kč.
Dětské vstupenky lze koupit pouze na pokladnách festivalu v den konání akce.

V případě vyprodaných představení/koncertů - nejsou tyto vstupenky na místě již k dispozici. Lze však ještě v době prodeje vstupenek kontaktovat SL pro individuální domluvu.

DĚTSKÉ VSTUPENKY (SL 2021) se neprodávají a LOLLIPOPZ, BEN & MATEO, všechna divadelní představení, Oldies Party, Jóga kemp a SpoluFest kemp.

Na divadelní představení se zvýhodněné dětské vstupenky neprodávají. Vstupenku na divadelní představení musí mít každý bez ohledu na věk (tedy i případné děti v kočárku, kojenci atd...).


ZTP, ZTP/P
 

Pořadatel poskytuje slevu držitelům průkazu  ZTP/P a jedné osobně jako doprovod ve výši 30% na jednotlivé akce Sedmihorského léta.
Slevy nelze uplatnit v předprodeji, ale pouze na pokladnách festivalu v den konání. Sleva 30% je počítána z ceny vstupenky na místě, nikoliv z předprodejní ceny.
V případě vyprodaných představení/koncertů - nejsou tyto vstupenky na místě již k dispozici. Lze však ještě v době prodeje vstupenek kontaktovat SL pro individuální domluvu.

 

MÍSTENKY

Vstupenky na naše koncerty ani divadelní představení nejsou číslovanéMístenky ani rezervace míst neprovádímeVýjimkou však mohou být čestní hosté či partneři festivalu. Každý návštěvník má nárok na místo, které si sám vybere a ještě není obsazené.

V případě, že si přejete místo dle svých představ, doporučujeme včasný příchod na festival - není však možné vpouštět do areálu dřív, než dojde k oficiálnímu otevření bran (podrobné informace viz výše "OTEVŘENÍ BRAN").

 

Zakoupením vstupenky kupující projevuje souhlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. Vstupenky

Vstupenky jsou prodávány v pořadí uplatněných objednávek do naplnění kapacity areálu.Před zahájením předprodeje mohou být provedeny rezervace míst pro čestné hosty, reklamní partnery a sponzory. Nevyužité rezervace budou uvolněny do prodeje 15 min před zahájením programu příslušného dne.

Vstupenky lze získat následujícím způsobem.

2. Přístup na festival 

Návštěvník pořadu musí respektovat pokyny pořadatelů. V prostorách, v nichž se festival koná, je přísně zakázáno pořizování záznamů zvukových, filmových, fotografických či videozáznamů a to i pro soukromou potřebu. Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny a manipulovat zde s otevřeným ohněm. Do areálu je zakázáno vodit nebo vnášet domácí zvířata. Návštěvník, který svým chováním narušuje program, může být pořadateli vyveden z hlediště bez nároku na vrácení vstupného.Pořadatel festivalu doporučuje návštěvníkům vzít v úvahu případnou nepřízeň počasí při volbě oblečení. ZAKÁZÁNY JSOU DEŠTNÍKY!

2. Všeobecná ustanovení 

Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy či videozáznamy s jeho osobou, které jsou pořízeny v průběhu konání akce nebo v souvislosti s ní, smějí být prostřednictvím jakékoliv současné nebo budoucí technické metody zhodnoceny, a to bez peněžité náhrady a časového nebo prostorového omezení. Pořadatel oslav si vyhrazuje právo změnit obsazení festivalu či představení a místo konání pořadu. Změny v programu jsou vyhrazeny. Podle zákona pro ochranu osobních údajů 101/2000 Sb. Pořadatel garantuje, že svěřená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na jinou společnost. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely. 

 

3. Změny festivalu

Pořadatel si vyhrazje právo změnit v případně nutnosti program, termín akcí a místo konání festivalu. Toto není důvod pro vrácení vstupenek.

 

 

Soutěže:
Výherci v soutěžích o volné vstupy: pravidla soutěže jsou dána pořadatelem soutěže, na jehož mediu je soutěž pořádána (tzn. časopis, noviny, webové portály atd..)
Pravidla Sedmihorského léta: vstupy jsou nepřenosné na jinou osobu a není možné vymáhat výhru jinak, nebo za ni žádat náhradu! V případě nevyužití výhry, výhra propadá a není možné ji nahradit jinou akcí. V případě zrušení akce, na kterou byly volné vstupy poskytnuty skrze výhry v soutěži, není možné představení/koncert nijak nahradit (ani finančně, ani náhradou za jinou akci).

 

SVOZOVÉ AUTOBUSY
PRAVIDLA A INFORMACE TADY

 

 

 

AKCE V RECALL CENTRU - Sedmihorky u Turnova: (www.recallcentrum.cz)

• vstupenky: na akce se neposkytují žádné zvýhodněné vstupenky /dětské, ZTP, ZPT/P, senioři.../
• změna programu a místa konání vyhrazena
• zakoupené vstupenky se nevrací, ani není možné směnit za jinou akci apod.
• na akcích je zakázáno fotografovat a pořizovat audio či audiovizuální záznamy
• otevření Recall centra - vždy uvedeno u každé akce (zpravidla cca 30 min před začátkem akce, může se lišit od akce)
• vstupenky nejsou místenkami, rezervace konkrétního místa není možná


 

 

Sedmihorské hudební a divadelní léto | Copyright © Sedmihorské léto