Akreditace

 

AKTUÁLNĚ: AKREDITACE NA KONCERTY DIVOKEJ BILL, ARAKAIN&LUCIE BÍLÁ jsou JIŽ UZAVŘENY
 
Akreditace jsou určeny novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům. Odesláním žádosti o novinářskou akreditaci nebo fotopas nevzniká nárok na její udělení.
 
Své žádosti o akreditace zasílejte nejpozději týden před konáním akce. Na pozdější žádosti již nebudeme moci brát zřetel. Na každou jednotlivou akci je nutná nová akreditace. Není možné akreditovat se jednou žádostí na celý festival. Novinářská akreditace Vám bude potvrzena nebo zamítnuta e-mailem. 

Při žádání o akreditaci je nutné zaslat nám odkazy na vydané články o Sedmihorském létě aktuálního roku a o akci, na kterou je akreditace žádána (info do "poznámka").
 
Upozornění – udělená novinářská akreditace NENÍ přenosná. Vydána bude pouze na základě předložení platného občanského průkazu, řidičského průkazu či pasu a vytištěného potvrzení o udělení akreditace. Management festivalu si vyhrazuje právo nahradit udělenou novinářskou akreditaci volnou vstupenkou.
 
Akreditovaní novináři jsou povinni chovat se dle pokynů pořadatele. V případě nedodržení podmínek má pořadatel právo akreditaci odebrat, při hrubém porušení pravidel případně vyvést novináře z areálu festivalu.
 
Žádosti o akreditaci vyřizujte přes webový formulář zde.

Sedmihorské hudební a divadelní léto | Copyright © Sedmihorské léto